Menu Close

TU SMO KADA VAM JE POTREBNA POMOĆ

Na vaš poziv obezbeđujemo:

Sahrana i kremacija

Pogrebno preduzeće HONOREM svoje pogrebne usluge pruža za sva Beogradska groblja, za bilo koje vangradsko groblje u zemlji i inostranstvu kod zakazivanja sahrane ili kremacije.

Bez obzira da li se smrtni slučaj desio u kući, bolnici ili u domu za stara lica naša ekipa u najkraćem mogućem roku dolazi po vašem pozivu i preuzima kompletnu brigu oko organizacije sahrane ili kremacije:

Pogrebno preduzeće HONOREM obaviće u vaše ime neophodne korake da bi zakazali sahranu ili kremaciju, bez obzira da li se smrtni slučaj desio u stanu, bolnici ili u domu za stara lica.

Ako porodica nema grobno mesto, sahrana će se obaviti na groblju prema opštini stanovanja, postoji mogućnost zakupa uređenog grobnog mesta ili porodične grobnice.
Kroz troškove sahrane novog grobnog mesta odmah će se uplatiti i održavanje za narednih 10 godina, koliko je obavezan rok počivanja.

Dozvolu za sahranjivanje, kao i za kremaciju daje bračni drug, deca ili najbliži srodnici.
Sve pripremne radnje oko sahrane ili kremacije obavlja pogrebno preduzeće HONOREM, jedina obaveza porodice je da u kapeli na groblju budu sat vremena pre utvrđenog termina.

Nakon obavljenog ispraćaja za kremiranje, urna se može položiti u grobno mesto, zakupiti kaseta za smeštaj urne (rozarijum, kolumbarijum) ili se pepeo može prosuti u Vrtu sećanja na Novom groblju u Beogradu.

Posebna ponuda

Pogrebno preduzeće Honorem za 0 dinara pruža kompletnu pogrebnu opremu uz penzijski ček PIO fonda.

U ovu ponudu spadaju:

PREVOZ POKOJNIKA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

Pogrebno preduzeće HONOREM obavlja prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu od 00-24h.

PRIJAVA SMRTI

Prijava smrti - stan, dom, kuća

Ako se smrtni slučaj desi u stanu, kući ili u domu za stara lica dovoljno je da nas pozovete i naša služba obavestiće lekara sudske medicine- mrtvozornika koji će obaviti pregled i konstatovati smrt i izdati potvrde o smrti nakon čega naše pogrebno preduzeće obavlja preuzimanje pokojnika u specijalno pogrebnom vozilu.

Kada je reč o domovima za stara lica , patolog Vam je obezbeđen od strane službenog lica doma. Poslepotvrde o smrti agencija HONOREM vrši transport i za Vas obavlja svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna.

Bolnica

Ako se smrtni slučaj desio u bolnici dovoljno je da nas pozovete, naša ekipa izvadiće svu neophodnu dokumentaciju u bolnici i opštini, potrebno je pripremiti ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu preminule osobe.

ADMINISTRACIJA

Pogrebno preduzeće HONOREM pribavlja kompletnu dokumentaciju iz opštine, bolnice, ambasade.

Pored toga pripremamo i kompletnu dokumentaciju neophodnu za refundaciju troškova ukoliko je preminula osoba penzioner i odmah umanjujemo iznos koji priznaje PIO fond na osnovu penzionog čeka.

Kada je to potrebno u ime porodice predajemo i zahtev za prenos porodične penzije na bračnog druga ili decu.

Za supruge vojnih osiguranika predajemo zahtev za pomoć u visini od 2 penzije preminule osobe.

Sve usluge vršimo u najkraćem mogućem roku i uz poštovanje običaja i želja porodice.

Ugovaranje vojnih počasti ukoliko je preminula osoba vojno lice.

Ugovaranje pogrebnog orkestra.

ŠTAMPANJE PLAKATA I ČITULJE

Pogrebno preduzeće HONOREM u svojoj organizaciji bavi se i štampanjem posmrtnih plakata, objavom čitulja i pomena u dnevnoj štampi.

Tekst za plakate i čitulje je stvar izbora porodice a mi smo na raspolaganju da damo savet ili sugestiju.